Детски Градинки - Општина Аеродром

ОБРАЗОВАНИЕ

Информации

Полиција

контакт-телефон : 192

Брза помош

контакт-телефон : 194

Противпожарна бригада

контакт-телефон : 193

Центар за известување и тревожење

контакт-телефон : 195

АМСМ-помош на патишта

контакт-телефон : 987

Информации

контакт-телефон : 188

Будење

контакт-телефон : 180

Точно време

контакт-телефон : 95

Телеграми

контакт-телефон : 96

ЕМС услуга Врата до врата

контакт-телефон : 9800

Воена полиција

контакт-телефон : 3227-700

Републички пазарен инспектор

контакт-телефон : 975

Матична служба

контакт-телефон : 3117-766

Аеродром Скопје

контакт-телефон : 3148-333

Меѓуградска автобуска станица

контакт-телефон : 2466-011

Железничка станица

контакт-телефон : 3164-255

ПС Аеродром

контакт-телефон : 2432-362; 3142 408

ПС Драчево

контакт-телефон : 2794 111; 2763 330

ПС Кисела Вода

контакт-телефон : 3142 403; 3223 410

Повеќе...

Детски Градинки

Срничка - клон „Чекорче“

tl_files/ucilista i gradinki/cekorce.jpg

Градинката е основана 1995 годинa и во неа престојуваат 344 деца.

 

Тип на Образовна Институција Детска Градинка
Населба Аеродром
Адреса бул. „Јане Сандански“ бр. 29 А (до ОУ „Ѓорѓија Пулевски“)
Емаил gradinka.srnicka@gmail.com
Веб страна
Телефон 2455-512
Факс 2443-334
Директор Јоаким Димулков
Број на наставници
Број на ученици 344