Неделна листа за бесплатно користење на тениските терени

Термин

Игралиште број 1

Игралиште број 2

сабота

08:00 - 09:00

Вања Крстевски         Маја Манчевска

Панде Темелковски

Томе Кузмановски

Сабота

09:00 - 10:00

Веле Гавроски

Сузана Гонева

Горан Ристевски

Ристо Еленов

сабота

12:00 - 13:00

Александар Живосовски

Благоја Геровски

Ристо Стерјовски

Ненад Миленковски

сабота

13:00 - 14:00

Тони Димитриевски

Роберт Димитриевски

Вангел Симев

Александра Симева

сабота

14:00 - 15:00

 

 

сабота

16:00 - 17:00

Игор Соколовски

Горан Станковски

 

недела

08:00 - 09:00

Марија Зафировска

Верица Најдовска

Кристијан Климоски

Марија Еленова

недела

09:00 - 10:00

Кире Најдовски

Александар Зафировски

Ангел Лозановски

Марија Митревска

недела

12:00 - 13:00

Владимир Дојчинов

Ристо  Дојчинов

Горан Наумовски

Горјана Наумовска

недела

13:00 - 14:00

Сташа Петровиќ

Сергеј Петровиќ

 

недела

14:00 - 15:00

Дарко Димитровски

Дејан Трајков

 

недела

16:00 - 17:00

 

Деспина Станковска

Горан  Станковски

Актуелно

img
img img

Видео