Неделна листа за бесплатно користење на тениските терени

Термин

Игралиште број 1

Игралиште број 2

сабота

08:00 - 09:00

Ана Петровска

Кети Младеновска

Владимир Дојчинов

Ристо  Дојчинов

сабота

09:00 - 10:00

Ана  Наумоска

Нарија Наумоска

Тихомир Келемен

Драги Кушовски

сабота

12:00 - 13:00

Мартин Русевски

Алек Михајловски

 

сабота

13:00 - 14:00

 

 

сабота

14:00 - 15:00

Дарко Димитровски

Дејан Трајков

 

сабота

16:00 - 17:00

 

 

недела

08:00 - 09:00

Дарко Петровски

Ана Петровска

Никола Јанкуловски

Рената  Јанкуловска

недела

09:00 - 10:00

Силвана Ристовска

Билјана Каева

Владимир Дојчинов

Ристо  Дојчинов

недела

12:00 - 13:00

Един Пацарис

Златко Наумовски

Тихомир Келемен

Драги Кушовски

недела

13:00 - 14:00

 

 

недела

14:00 - 15:00

Дарко Димитровски

Дејан Трајков

 

недела

16:00 - 17:00

 

 

Актуелно

img
img img

Видео