Неделна листа за бесплатно користење на тениските терени

Термин

Игралиште број 1

Игралиште број 2

сабота

08:00 - 09:00

  Марјан Георгиев

Мартин  Георгиев

Тихомир Келемен

Драги Кушовски

сабота

09:00 - 10:00

Игор Михајловски

Алек  Михајловски

Ана Петровска

Кети Младеновска

сабота

12:00 - 13:00

Мартин Русевски

Алек Михајловски

 

сабота

13:00 - 14:00

 

 

сабота

14:00 - 15:00

Дарко Димитровски

Дејан Трајков

 

сабота

16:00 - 17:00

 

 

недела

08:00 - 09:00

Дарко Петровски

Ана Петровска

Леон Келемен

Тихомир Келемен

недела

09:00 - 10:00

Никола  Јанкуловски

Рената Јанкуловски

 

недела

12:00 - 13:00

 

 

недела

13:00 - 14:00

 

 

недела

14:00 - 15:00

 

 

недела

16:00 - 17:00

 

 

Актуелно

img
img img

Видео