Неделна листа за бесплатно користење на тениските терени

Термин

Игралиште број 1

Игралиште број 2

сабота

08:00 - 09:00

  Владимир Дојчинов

Ристо  Дојчинов

Тихомир Келемен

Драги Кушовски

сабота

09:00 - 10:00

Драган Ѓорѓевиќ

Љупка Димитровска

 

сабота

12:00 - 13:00

 

 

сабота

13:00 - 14:00

 

 

сабота

14:00 - 15:00

 

 

сабота

16:00 - 17:00

Мартин Русевски

Алек Михајловски

 

недела

08:00 - 09:00

Никола  Јанкуловски

Рената Јанкуловски

Вангел Симев

Александра  Симева

недела

09:00 - 10:00

 Горан Станковски

Владимир Соколовски

Един Пацарис

Златко Наумовски

недела

12:00 - 13:00

Владимир Дојчинов

Ристо  Дојчинов 

Леон Келемен

Тихомир Келемен

недела

13:00 - 14:00

Димитар Ристовски

Ило  Ристовски

 

недела

14:00 - 15:00

 

 

недела

16:00 - 17:00

 

 

Актуелно

img
img img

Видео