Неделна листа за бесплатно користење на тениските терени

Термин

Игралиште број 1

Игралиште број 2

сабота

08:00 - 09:00

 

 

сабота

09:00 - 10:00

Владимир Дојчинов

Ристо Дојчинов

Далибор Дејанов

Анита  Дејанова

сабота

12:00 - 13:00

Дарко Лазов

Горан Станковски

 

сабота

13:00 - 14:00

 

 

сабота

14:00 - 15:00

Дарко Димитровски       Дејан Трајков

 

сабота

16:00 - 17:00

 

 

недела

08:00 - 09:00

 

 

недела

09:00 - 10:00

 

 

недела

12:00 - 13:00

Марија Тодорова

Горан Тодоров

Горан Станковски

Христијан Колевски

недела

13:00 - 14:00

Зоран Атанасовски

Лиле Атанасовска

Александра Симева

Вангел Симев

недела

14:00 - 15:00

Вангел Симев

Александра Симева

 

недела

16:00 - 17:00

 

 

Актуелно

img
img img

Видео