Неделна листа за бесплатно користење на тениските терени за 30 јуни и 1 јули, 2018

Термин

Игралиште број 1

Игралиште број 2

сабота

08:00 - 09:00

 

 

сабота

09:00 - 10:00

 

Гоце Велјаноски

Даниела Велјаноска

сабота

12:00 - 13:00

Кире Најдовски

Александар Зафировски

 

сабота

13:00 - 14:00

Верица Најдовска

Марија Зафировска

 

сабота

14:00 - 15:00

Дарко Димитровски

Дејан Трајков

 

сабота

16:00 - 17:00

 

 

недела

08:00 - 09:00

 

 

недела

09:00 - 10:00

Драги Кусовски

Тихомир Келемен

Дејан Блажески

Горан Гермовски

недела

12:00 - 13:00

Един Пацарис

Златко Наумовски

Вангел Барџовски

Бисера Стојановска

недела

13:00 - 14:00

 

Вангел Барџовски

Бисера Стојановска

недела

14:00 - 15:00

Дарко Димитровски

Дејан Трајков

 

недела

16:00 - 17:00

Вангел Симев

Александра Симева

 

Актуелно

img
img img

Видео