Неделна листа за бесплатно користење на тениските терени за 8 и 9 септември, 2018

 

Термин

Игралиште број 1

Игралиште број 2

сабота

08:00 - 09:00

Петар Несторовски

Гордана  Несторовска

Горан Наумовски

Иво Наумовски

сабота

09:00 - 10:00

Ирена Павловска

Марјан Павловски

Тихомир Келемен

Драги Кушевски

сабота

12:00 - 13:00

Кире Најдовски

Александар Зафировски

Ивана Гочевска

Драган Ололовски

сабота

13:00 - 14:00

Верица Најдовска

Марија Зафировска

Кристијан Манчовски

Владимир Ивановски

сабота

14:00 - 15:00

 

 

сабота

16:00 - 17:00

Дејан Трајков

Вангел Поповски

Игор Соколовски

Владимир Соколовски

Тони Димитриевски

Роберт  Димитриевски

недела

08:00 - 09:00

Горан Ѓорѓиевски

Мирјана Ѓорѓиевска

Кристијан Манчовски

Владимир Ивановски

недела

09:00 - 10:00

Тони Димитровски

Магдалена Димитровска

Дејан Блажески

Горан Гермовски

недела

12:00 - 13:00

 

 

недела

13:00 - 14:00

 

 

недела

14:00 - 15:00

Вангел Симев

Александра  Симева

 

недела

16:00 - 17:00

Дејан Трајков

Вангел Поповски

Игор Соколовски

Владимир Соколовски

Тони Димитриевски

Роберт  Димитриевски