Општина Аеродром отворена за лицата со оштетен слух

 Градоначалникот на Општина Аеродром, Златко Марин, денеска оствари средба со претставници од Здружението на глуви и наглуви на Град Скопје. На средбата стана збор за проблемите и предизвиците со кои се соочува оваа група граѓани, како и за можностите за соработка на Здружението со Општина Аеродром. Општината во наредниот период ќе ги разгледа барањата од Здружението, како што се отворен ден во нашата институција за глувите и наглувите граѓани со придружба од толкувач на знаковниот јазик, обезбедување толкувач за време на родителските средби во основните училишта, како и ослободување термини за спортување во спортските сали во рамките на училиштата. На територијата на Општина Аеродром живеат околу 30 глуви и наглуви луѓе, од различна возраст.

Општина Аеродром

23.1.2018

Актуелно

img
img img

Видео