Неделна листа за бесплатно користење на тениските терени за 9 и 10 март 2019

 

Термин

Игралиште број 1

Игралиште број 2

сабота

08:00 - 09:00

 

 

сабота

09:00 - 10:00

Борче Наунов

Илија Трипуновски

 

сабота

12:00 - 13:00

Кире Најдовски

Верица Најдовска

Тони Димитриевски

Роберт  Димитриевски

сабота

13:00 - 14:00

Гоце Цоневски

Александар Зафировски

 

сабота

14:00 - 15:00

Дарко Димитровски

Дејан Трајков

Вангел Симев

Александра Симева

сабота

16:00 - 17:00

 

 

недела

08:00 - 09:00

 

 

недела

09:00 - 10:00

Дејан Блажески

Горан гермовски

Борче Наунов

Илија Трипуновски

недела

12:00 - 13:00

Тони Димитриевски

Роберт  Димитриевски

Горан Станковски

Дарко Лазов

недела

13:00 - 14:00

 

 

недела

14:00 - 15:00

Дарко Димитровски

Дејан Трајков

Вангел Симев

Александра Симева

недела

16:00 - 17:00

Драгана Петровиќ

Благоја Михајловски

 

Актуелно

img
img img

Видео