Неделна листа за бесплатно користење на тениските терени за 13 и 14 април 2019

 

Термин

Игралиште број 1

Игралиште број 2

сабота

08:00 - 09:00

Христијан Димитровски

Влатко Нацевски

Марија Ивановска

Зоран Ивановски

сабота

09:00 - 10:00

Симона Аврамовска

Тони Аврамовски

Зоран Шеќеров

Лара Шеќерова

сабота

12:00 - 13:00

Кире Најдовски

Игор  Најдовски

Бранко Прља

Иван Прља

сабота

13:00 - 14:00

Александар Зафировски

Гоце Цоневски

Тони  Димитриевски

Роберт Димитриевски

сабота

14:00 - 15:00

Дарко Димитровски

Дејан Трајков

Борче Наунов

Илија Трипуновски

сабота

16:00 - 17:00

Александра Симева

Вангел Симев

 

недела

08:00 - 09:00

Борче Наунов

Илија Трипуновски

KристијанМанчовски

АлександарДелевски

недела

09:00 - 10:00

Христијан Димитровски

Влатко Нацевски

Дејан Блажески

Горан Гермовски

недела

12:00 - 13:00

Тони  Димитриевски

Роберт Димитриевски

Игор Василевски

Марија Василевска

недела

13:00 - 14:00

Ирена Јордановска

Горан Јордановски

 

недела

14:00 - 15:00

Дарко Димитровски

Дејан Трајков

 

недела

16:00 - 17:00

Александра Симева

Вангел Симев