Пролетна дератизација во Општина Аеродром

Во тек е пролетна дератизација на глодачите на територијата на Општина Аеродром.

Во акцијата се опфатени 3.000 шахти со 9.000 мамци.
Дератизацијата на глодачите ја врши Институтот за јавно здравје - Скопје, а се
спроведува двапати во годината, напролет и наесен. 

 

23.4.2019 г.

Општина Аеродром

 

Актуелно

img
img img

Видео