Неделна листа за бесплатно користење на тениските терени за 13 и 14 јули 2019

 

Термин

Игралиште број 1

Игралиште број 2

сабота

08:00 - 09:00

Мери Цакиќ

Александра Цакиќ

Горан Наумовски

Горјана Наумовска

сабота

09:00 - 10:00

Владимир Дојчинов

Ристо  Дојчинов

Вања Крстевски

Ирена Крстевска

сабота

12:00 - 13:00

Звезда Спасовска

Тони Спасовски

Владимир Стојановски

Анастасија  Стојановска

сабота

13:00 - 14:00

Ана Петровска

Дарко Петровски

Андреј Спасовски Давид Спасовски

сабота

14:00 - 15:00

Дарко Димитровски

Влатко Јаневски

 

сабота

16:00 - 17:00

Александра Симева

Вангел Симев

Тони Димитриевски

Роберт  Димитриевски

недела

08:00 - 09:00

Кети Младенова

Дарко Петровски

Златко Тодоров

Стефан Тодоров

недела

09:00 - 10:00

Владимир Дојчинов

Ристо  Дојчинов

Веле Гавроски

Драган Кавраков

недела

12:00 - 13:00

Анастасија Стојановска

Зорица Стојановска

Христијан Димитровски

Влатко Нацевски

недела

13:00 - 14:00

 

 

недела

14:00 - 15:00

Дарко Димитровски

Влатко Јаневски

 

недела

16:00 - 17:00

Александра Симева

Вангел Симев