Неделна листа за бесплатно користење на тениските терени за 3 и 4 август 2019

Термин

Игралиште број 1

Игралиште број 2

сабота

08:00 - 09:00

Владимир Дојчинов

Ристо Дојчинов

Горан Наумовски

Горјана Наумовска

сабота

09:00 - 10:00

   

сабота

12:00 - 13:00

   

сабота

13:00 - 14:00

 

 

сабота

14:00 - 15:00

Дарко Димитровски

Влатко Јаневски

 

сабота

16:00 - 17:00

   

недела

08:00 - 09:00

Владимир Дојчинов

Ристо Дојчинов

 

недела

09:00 - 10:00

 

 

недела

12:00 - 13:00

 

 

недела

13:00 - 14:00

 

 

недела

14:00 - 15:00

Дарко Димитровски

 

Влатко Јаневски

 

недела

16:00 - 17:00