Чист Аеродром

Со полн капацитет комуналните служби се грижат за чисти јавни површини на целата територија на Општината.