Неделна листа за бесплатно користење на тениските терени за 10 и 11 август 2019

Термин

Игралиште број 1

Игралиште број 2

сабота

08:00 - 09:00

Горан Наумовски

Горјана Наумовска

Владимир Дојчинов

 

Ристо Дојчинов

сабота

09:00 - 10:00

Владимир Стојановски

 

Анастасија Стојановска

 

сабота

12:00 - 13:00

 

 

сабота

13:00 - 14:00

 

 

сабота

14:00 - 15:00

 

 

сабота

16:00 - 17:00

 

 

недела

08:00 - 09:00

Христијан Димитровски

Влатко Нацевски

Владимир Дојчинов

 

Ристо Дојчинов

недела

09:00 - 10:00

Дејан Блажески

Горан Гермовски

Анастасија Стојановска

 

Зорица Стојановска

недела

12:00 - 13:00

 

 

недела

13:00 - 14:00

 

 

недела

14:00 - 15:00

 

 

недела

16:00 - 17:00

 Александра Симева

Вангел Симев