ЛИСТА ЗА БЕСПЛАТНО КОРИСТЕЊЕ НА ТЕНИСКИТЕ ТЕРЕНИ ЗА 18 И 19 ЈУНИ, 2022

 

 

 

Термин

Игралиште број 1

Игралиште број 2

сабота

08:00 - 09:00

ПандеТемелковски

Јасмина Темелковска

Никола Јанкуловски

Маркијан Јанкуловски

сабота

09:00 - 10:00

Зорица Стојановска

Анастасија Стојановска

Томе Кузмановски

Андријана Кузмановска

сабота

12:00 - 13:00

Методија Митревски

Калин Митевски

Бојан Кировски

Душко Кировски

сабота

13:00 - 14:00

Дејан Трајков

Никола Атанасовски

 Симон Стојановски

Дарјан Стојановски

сабота

14:00 - 15:00

Дарко Димитровски

Александар Ицковски

Симон Стојановски

Дарјан Стојановски

 

сабота

16:00 - 17:00

Виктор Јакимовски

            Томи Јакимовски    

Ристе Стефанов

                Дамјан Стефанов

недела

08:00 - 09:00

Горан  Ристевски

Гордана Ристевска

Александра Симева

Вангел Симев

недела

09:00 - 10:00

Владимир Стојановски

Анастасија Стојановска

Марија  Еленова

Ристо Еленов

недела

12:00 - 13:00

Владимир Дојчинов

Ристо Дојчинов

Александра Мирческа

Олег Мирчески

недела

13:00 - 14:00

Бранко Прља

Иван Прља

Анета Стојановска

Ирена Пановска

недела

14:00 - 15:00

Давид Заев

Јакоб Заев

Миа Кировска

Дуци Кировски

недела

16:00 - 17:00

Виктор Јакимовски

Томи Јакимовски  

Дамјан Стефанов

Ристе Стефанов

 

Актуелно

img
img img

Видео