Урбани заедници

 УЗ БИСЕР

 

Марија Николова

Телефон:075/316-526

Адреса: Јане Сандански 70/1 (ТЦ „БИСЕР")

e-mail:marija.nikolova@aerodrom.gov.mk


 МЗ ДОЛНО ЛИСИЧЕ

 

Тони Здравевски

Телефон: 075/316-521

Адреса: ул. 20 бб (последна автобуска на број 31)

e-mail: toni.zdravevski@aerodrom.gov.mk


УЗ ГОРНО ЛИСИЧЕ ЗАПАД

 

Новица Величковски

Телефон: 075/316-523,  2438 890

Адреса: Тодор Чангов 20/6

e-mail: novica.velickovski@aerodrom.gov.mk


УЗ ГОРНО ЛИСИЧЕ СЕВЕР

 

Весна Поптрпева

Телефон: 075/316-511, 2438 891

Адреса: Тодор Чангов 20/6

e-mail: vesna.poptrpeva@aerodrom.gov.mk


УЗ ГОРНО ЛИСИЧЕ ЈУГ

 

Љубица Јаневска

Телефон: 075/316-514,  2438-885

Адреса: Горно Лисиче бб (близина на ОУ Гоце Делчев)

e-mail: ljubica.janevska@aerodrom.gov.mk


УЗ ЈАНЕ САНДАНСКИ

 

Јовица Глигоровски

 Телефон: 075/316-527, 2451-340

 Адреса: АВНОЈ ББ

 e-mail:jovica.gligorovski@aerodrom.gov.mk


УЗ МИЧУРИН

 

Штефица Спировска

Телефон: 075/316-522,

Адреса: Венијамин Маџуковска бб (во близина на играорно друштво Танец)

e-mail: stefica.spirovska@aerodrom.gov.mk


УЗ НАСЕЛБА ЛИСИЧЕ

 

Никола Анѓелевски

Телефон: 075/316-520

Адреса: Димитар Туриманџиевски (ТЦ Лисиче)

e-mail: nikola.angelevski@aerodrom.gov.mk


УЗ НОВО ЛИСИЧЕ

 

Ирина Јакимовска

Телефон: 071/393-728

 Адреса: Видое Смилевски-Бато, бб (во Спортскиот центар „Ново Лисиче“)

e-mail: irina.jakimovska@hotmail.com

 

УЗ ОСТРОВО

 

Оливера Крстевска

Телефон: 075/316-510

Адреса: Кузман Јосифовски-Питу 17, локал 41

e-mail: olivera.krstevska@aerodrom.gov.mk


УЗ СТАР АЕРОДРОМ

 

Ненад Павиќ

Телефон: 075/316-517, 2465-719

Адреса: Васко Карангелевски бб (спроти игралиштето Сан Сет)

e-mail: nenad.pavik@aerodrom.gov.mk