СОВЕТНИЦИ НА ОПШТИНА АЕРОДРОМ

 

                                                             С П И С О К

          на членови на Совет на Општина Аеродром(мандат 2013-2017)

Ред.бр.

 

Име и презиме

 

Национал.

Квалификац.

школска подг.

Вработен

работно место

Полит. партија

 

1.

 

Виктор Камилоски

 

Mакедонец

ВСС

Доктор на Градска болница-Скопје

ВМРО-ДПМНЕ

2.

Синиша Стојаноски

 

Mакедонец

ВСС-медицински факултет

Медицински факултет

ВМРО-ДПМНЕ

 

3.

м-р Сања Петровска

Mакедонка

магистер за софтверски инженеринг 

Министерството за информатичко општество и администрација

ВМРО-ДПМНЕ

 

            4.

 

Марко Филиповски

 

Mакедонец

студент

/

ВМРО-ДПМНЕ

 

5.

 

 

Пане Антовски

 

    Mакедонец

ВСС

менаџмент

ЈП Водовод и канализација маш.техничар

 

ВМРО-ДПМНЕ

 

 

6.

Ирена Блажевска

 

Mакедонка

ВСС

правник

Министерство за финансии

ВМРО-ДПМНЕ

 

7.

Дијана Цветковска

 

Mакедонка

ВСС економист

Царинска управа на РМ

НЛП

8.

Михајло Коштримовски

 

Mакедонец

ВСС

економист

Нафотовод ДОО СКопје

ВМРО-ДПМНЕ

 

9.

Дејан Митески

 

Mакедонец

ВСС

правник

Советник во Министерство за транспорт и врски

ВМРО-ДПМНЕ

 

 

10.

Александар Шехтански

 

Mакедонец

ВСС

актер

НУ МНТ

 

ТМРО

11.

Мелина Голубовска

 

 

Македонка

 

ВСС

Политиколог

ЈП Водовод и канализација

ВМРО-ДП

 

 

12.

 

Крсте Врбовски

 

 

Mакедонец

 

ВСС

економист

 

Интергео Вардар

 

ДС

13.

Гордана Богичевиќ

 

србинка

ССС- сообраќаен техничар

Управител

АБ транс

ДПСМ

 

14.

Бошко Стојкоски

 

Mакедонец

ВСС

Соработник во Агенција за храна и ветеринарство

ВМРО-ДПМНЕ

15.

Сашо Петковски

 

 

Mакедонец

ССС

сообраќаен техничар

Агенција за млади и спорт

ВМРО-ДПМНЕ

 

 

16.

Гена Стојановска

 

Mакедонка

ВСС

архитект

Советник во Биро за судски вештачења

ВМРО-ДПМНЕ

 

17.

Ацо Костадиновски

 

Mакедонец

ВСС

Министерство за транспорт и врски

ВМРО-ДПМНЕ

 

18.

Љубица Јанчева

 

Mакедонка

Доктор на наука

Институт за национална историја

СДСМ

19.

Марко Данилоски

 

Mакедонец

ВСС

полотиколог

/

СДСМ

20.

Љупчо Јованов

 

Mакедонец

ВСС

ОКТА сметководител

СДСМ

21.

Даниела Николова

 

Mакедонка

ВСС

професор

СДСМ

22.

Санде Џамбазов

 

влав

ССС

ФАКОМ

СДСМ

23.

 

Марјан Здравковски

 

Mакедонец

ВСС

МВР

Самостоен аналитичар

ЛДП

24.

Вангелина Мојаноска


 

Mакедонка

ВСС

ОУ Лазо Ангеловски

наставник

 

СДСМ

25.

Саша Гајиќ

 

србин

ССС

DINERS klub

комерција

СДСМ

26.

Робертин Љушев

 

Mакедонец

ВСС

управител

ВМРО-народна

27.

Гоце Јовчев

 

Mакедонец

ССС

пензионер

НА

 

 

 

 

Актуелно

img
img img

Видео