Население

Според пописот од 2021 година, во Општина Аеродром живеат 77.735 жители:

жени 40.582

мажи 37.153

 

Домаќинства 27.895

Станови 35.337

 

Македонци 66.245 (85,22%)

Лица за кои податоците се превземени од административни извори 5248 (6,75%)

Срби 2.155 (2,7%)

Други неспомнати 1.157 (1,49%)

Албанци 851 (1,09%)

Власи 652 (0,84%)

Турци 464 (0,6%)

Роми 459 (0,59%)

Бошњаци 403 (0,52%)

Не се изјасниле 62 (0,08%)

Непознато 39 (0,05%)

Актуелно

img
img img

Видео