Градинки

Срничка – клон „Лале“

Во градинката престојуваат 324 деца. Во текот на 2012 година се изврши реконструкција на покривот, се променија сите прозорци и се реконструираа сите санитарни јазли.

 

Тип на образовна институција

Детска градинка

Населба

Јане Сандански

Адреса

бул. „Јане Сандански“ бр. 83А

Е-маил

gradinkasrnicka@gmail.com

Веб-страница

http://www.srnicka.com/

Телефон

2448-332

Факс

/

Директор

Јоаким Димулков

 

Актуелно

img
img img

Видео