Неделна листа за бесплатно користење на тениските терени за 6 и 7 јули 2019

 

Термин

Игралиште број 1

Игралиште број 2

сабота

08:00 - 09:00

Ана Петровска

Дарко Петровски

 

сабота

09:00 - 10:00

Анастасија Стојановска

Зорица Стојановска

 

сабота

12:00 - 13:00

Андреј Спасовски

Давид Спасовски

 

сабота

13:00 - 14:00

Звезда Спасовска

Тони Спасовски

 

сабота

14:00 - 15:00

Дарко Димитровски

Влатко Јаневски

 

сабота

16:00 - 17:00

Александра Симева

Вангел Симев

Тони Димитриевски

Роберт  Димитриевски

недела

08:00 - 09:00

 

 

недела

09:00 - 10:00

Владимир Стојановски

Анастасија  Стојановска

 

недела

12:00 - 13:00

 

 

недела

13:00 - 14:00

 

 

недела

14:00 - 15:00

Дарко Димитровски

Влатко Јаневски

 

недела

16:00 - 17:00

Александра Симева

Вангел Симев

Тони Димитриевски

Роберт  Димитриевски