Прашалник за добро управување според стандардите од Советот на Европа

Почитувани,

Со цел да се измери транспарентноста на нивото на добро управување според стандардите одредени од страна на Советот на Европа, ве молиме доколку сте во можност да го пополните анонимниот прашалник. Резултатите ќе бидат искористени за подобрување на транспарентноста на управувањето со Општина Аеродром.

Прашалникот можете да го најдете на следниот линк: https://forms.gle/TyHGtYQTFMi5LJR47

 

Ви благодариме за соработката.


Актуелно

img
img img

Видео