ЛИСТА ЗА БЕСПЛАТНО КОРИСТЕЊЕ НА ТЕНИСКИТЕ ТЕРЕНИ ЗА 29 ЈУЛИ 2022

 

Термин

Игралиште број 1

Игралиште број 2

сабота

08:00 - 09:00

Виктор Јованоски

Мартин  Антовски

Панде Темелковски

Јасмина Темелковска

сабота

09:00 - 10:00

Тихомир Давчев

Марија Давчева

Томислав Кузмановски

Андријана Кузмановска

сабота

12:00 - 13:00

Дамјан Стефанов

Ристе Стафанов

Емилијан Новевски

Владимир Начевски

сабота

13:00 - 14:00

Владимир Дојчинов

Ристо Дојчинов

Александра Мирческа

Олег Мирчески

сабота

14:00 - 15:00

Дејан Трајков

Никола Атанасовски

Наташа Минкова

Олег Минков  

сабота

16:00 - 17:00

Дарко Лазов

Јован Трајков

  Димче Белчовски

Даријан Белчовски