ЛИСТА ЗА БЕСПЛАТНО КОРИСТЕЊЕ НА ТЕНИСКИТЕ ТЕРЕНИ ЗА 6 И 7 АВГУСТ 2022

 

Термин

Игралиште број 1

Игралиште број 2

сабота

08:00 - 09:00

Влатко Начевски

Емилијан Новевски

Панде Темелковски

Јасмина Темелковска

сабота

09:00 - 10:00

Виктор Јованоски

Киро Јованоски

  Томислав Кузмановски

Андријана Кузмановска

сабота

12:00 - 13:00

Владимир Дојчинов

Ристо Дојчинов

Дарко Лазов

Игор Баталковски

сабота

13:00 - 14:00

Трајков Дејан

Никола Атанасовски

Роберт Димитреивски

Тони Димитреивски

сабота

14:00 - 15:00

Дарко Димитровски

Александар Ицковски

 

сабота

16:00 - 17:00

Дамјан Стефанов

Ристе Стефанов

Виктор Јакимовски

Томи Јакимовски

недела

08:00 - 09:00

Бојан Кировски

Весна Кировска

Горан Ристевски

Годана Ристевска

недела

09:00 - 10:00

Влатко Начевски

Емилијан Новевски

Ристо Еленов

Ацо Тасевски

недела

12:00 - 13:00

Миа Кировска

Дарко Лазов

Игор Баталковски

недела

13:00 - 14:00

Владимир Дојчинов

Ристо Дојчинов

Владимир Начевски

Емилијан Новевски

недела

14:00 - 15:00

Дарко Димитровски

Александар Ицковски

Роберт Димитреивски

Тони Димитреивски

недела

16:00 - 17:00

Дамјан Стефанов

Ристе Стефанов

Димче Белчовски

Даријан Белчовски