ЛИСТА ЗА БЕСПЛАТНО КОРИСТЕЊЕ НА ТЕНИСКИТЕ ТЕРЕНИ ЗА 25 И 26 ФЕВРУАРИ 2023 ГОДИНА

 

Термин

Игралиште број 1

Игралиште број 2

сабота

08:00 - 09:00

Миа Кировска

Бојан Кировски

Звономир Петак

Кристен Петак

сабота

09:00 - 10:00

Емилијан Новевски

Владимир Начевски

Орце Еленов

Игор Андонов

сабота

12:00 - 13:00

Методија Митревски

Калин Митевски

Ирена Пановска

Гоце Пановски

сабота

13:00 - 14:00

Димче Белчовски

Даријан Белчовски

Александра Симева

Вангел Симев

сабота

14:00 - 15:00

Ева Созовска

Благица Созовска

Дарко Димитровски

Златко Стојанов

сабота

16:00 - 17:00

Зоран Гавровски

Теона Гавровска

Дејан Трајков

Никола Атанасовски

недела

08:00 - 09:00

Кристина Костовска

Теа Костовска

Владимир Дојчинов

Ристо Дојчинов

недела

09:00 - 10:00

Дарко Лазов

Игор Баталковски

Владимир Дојчинов

Ристо Дојчинов

недела

12:00 - 13:00

Слободанка Димова

Јаков Андреевски

Александра Пецакова

Баже Новковски  

недела

13:00 - 14:00

Тања Ѓорѓиевска

Сашо Ѓорѓиевски 

Дамјан Стефанов

Ристе Стефанов

недела

14:00 - 15:00

Горан Наумовски

Игор Стојановски

Петар Ренџов

Михаела Ренџова

недела

16:00 - 17:00

Виктор Јакимовски

Томи Јакимовски

Александра Мирческа

Олег Мирчески

Актуелно

img
img img

Видео