ЛИСТА ЗА БЕСПЛАТНО КОРИСТЕЊЕ НА ТЕНИСКИТЕ ТЕРЕНИ ЗА 11 И 12 МАРТ 2023 ГОДИНА

 

Термин

Игралиште број 1

Игралиште број 2

сабота

08:00 - 09:00

Миа Љушевска

Оливер Љушевски

Владимир Дојчинов

Ристо Дојчинов

сабота

09:00 - 10:00

Роберт Димитриевски

Тони Димитриевски

Орце Еленов

Игор Андонов

сабота

12:00 - 13:00

Христијан Димитровски

Илија Андреевски

Методија Митревски

Калин Митевски

сабота

13:00 - 14:00

Лина Николовска

Никола Николовска

Димче Белчовски

Даријан Белчовски

сабота

14:00 - 15:00

Ева Созовска

Благица Созовска

Дарко Димитровски

Златко Стојанов

сабота

16:00 - 17:00

Каролина Карова

Снежана Карова

 Александра Мирческа

Олег Мирчески

недела

08:00 - 09:00

Звонимир Петак

Бојан Петак

Ева Созовска

Благица Созовска

недела

09:00 - 10:00

Дарко Лазов

Јован Трајков

Дарко Лазов

Јован Трајков

недела

12:00 - 13:00

Душко Кировска

Бојан Кировски

Слободанка Димова

Јаков Андреевски

недела

13:00 - 14:00

Тања Ѓорѓиевска

Сашо Ѓорѓиевски

Дамјан Стефанов

Ристе Стефанов

недела

14:00 - 15:00

Зоран Гавровски

Теона Гавровска

Ирена Пановска

Гоце Пановски

недела

16:00 - 17:00

Виктор Јакимовски

Томи Јакимовски

 Димче Белчовски

Даријан Белчовски

Актуелно

img
img img

Видео