Внатрешна контрола

Пријавете незаконито, непрофесионално и неправилно постапување на вработените во Општина Аеродром и јавните претпријатија и установи под надлежност на Општина Аеродром во вршење на работните задачи на simona.golabovska@aerodrom.gov.mk

Актуелно

img
img img

Видео