Извештај за работењето на Јавното претпријатие за стопанисување со јавното осветлување на Општина Аеродром за јануари – март 2023 година

 Извештај за работењето на Јавното претпријатие  за стопанисување со јавното осветлување на Општина Аеродром за јануари – март 2023 година

Актуелно

img
img img

Видео