Основни училишта

Димитар Македонски

Училиштето е основано во 1964 годинa, од монтажен тип опремено со основниот училиштен инвентар кој во текот на секоја учебна година се обновува. Во училиштето има вкупно 27 паралелки и вкупно 19 училници.

 

Површина на дворот: 8.471

Површина на објектот: 3.296 m² 

Тип на образовна институција

Основно училиште

Населба

Лисиче

Адреса

ул. „Ѓуро Малешевац“ бр. 2

Е-маил

 

dimitar_makedonski@yahoo.com

 

Веб-страница

 

http://www.oudimitarmakedonski.edu.mk/

 

Телефон

2440-011

   

Директор

Јулијана Тодоровска       

Број на наставници

41

Број на ученици

565

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извештај за самоевалуација на ООУ Димитар Македонски

Актуелно

img
img img

Видео