Неделна листа за бесплатно користење на тениските терени за 23 и 24 март, 2019

Термин

Игралиште број 1

Игралиште број 2

сабота

08:00 - 09:00

 

 

сабота

09:00 - 10:00

Борче Наунов

Илија Трипуновски

Кристијан Манчовски

Игор Стрезовски

сабота

12:00 - 13:00

Гоце Цоневски

Кире Најдовски

Горан Станковски

Дарко Лазов

сабота

13:00 - 14:00

Александар Зафировски

Игор Најдовски

 

сабота

14:00 - 15:00

Дарко Димитровски

Дејан Трајков

Јордан Домазетоски

Јордан Угриноски

сабота

16:00 - 17:00

Петар Смилески

Лилјана Павлеска

Александра Симева

Вангел Симев

недела

08:00 - 09:00

Борче Наунов

Илија Трипуновски

 

недела

09:00 - 10:00

Дејан Блажески

Горан Гермовски

Кристијан Манчовски

Игор Стрезовски

недела

12:00 - 13:00

Илија Вангеловски

Стефаниа Богдановска

 

недела

13:00 - 14:00

 

Христијан Димитровски

Влатко Нацевски

недела

14:00 - 15:00

Дарко Димитровски

Дејан Трајков

Горан Станковски

Дарко Лазов

недела

16:00 - 17:00

Драгана Петровиќ

Благоја Михајловски

 

Актуелно

img
img img

Видео