Неделна листа за бесплатно користење на тениските терени за 31август и 1 септември, 2019

Термин

Игралиште број 1

Игралиште број 2

сабота

08:00 - 09:00

Влатко Коцевски

Васил Коцевски

Горан Наумовски Горјана Наумовска

сабота

09:00 - 10:00

Владимир Дојчинов

Ристо  Дојчинов

Владимир Стојановски

Анастасија Стојановска

сабота

12:00 - 13:00

 


 

сабота

13:00 - 14:00

 

 

сабота

14:00 - 15:00

Дарко Димитровски

Влатко Јаневски

 

сабота

16:00 - 17:00

Александра Симева

Вангел Симев

 

недела

08:00 - 09:00

Влатко Коцевски

Васил Коцевски

 

недела

09:00 - 10:00

ВладимирДојчинов

РистоДојчинов

Анастасија Стојановска

Зорица Стојановска

недела

12:00 - 13:00

 

 

недела

13:00 - 14:00

 

 

недела

14:00 - 15:00

Дарко Димитровски

Влатко Јаневски

 

недела

16:00 - 17:00

Александра Симева

Вангел Симев

 

Актуелно

img
img img

Видео