Неделна листа за бесплатно користење на тениските терени за 5 и 6 октомври 2019

 

Термин

Игралиште број 1

Игралиште број 2

сабота

08:00 - 09:00

Ана Петровска

Дарко Петровски

Сара Синадиновска

Сузана  Синадиновска

сабота

09:00 - 10:00

Павел Владевски

Дамјан Владевски

Владимир Стојановски

Анастасија Стојановска

сабота

12:00 - 13:00

Гоце Сотироски

Анета Сотироска

Елена Десковска

Даниел Василев

Владимир Дојчинов

Ристо  Дојчинов

 

сабота

13:00 - 14:00

Дарко Лазов

Горан Станковски

Кристијан Манчовски

Владимир Ивановски

сабота

14:00 - 15:00

Дарко Димитровски

Дејан Трајков

Сара Синадиновска

Павел Владевски

сабота

16:00 - 17:00

Александра Симева

Вангел Симев

Роберт Димитриевски

Тони  Димитриевски

недела

08:00 - 09:00

Кети Младенова

Дарко Петровски

Мери Цакиќ

Александра Цакиќ

недела

09:00 - 10:00

Анастасија Стојановска

Зорица Стојановска

Златко Тодоров

Стефан Тодоров

недела

12:00 - 13:00

Гоце Сотироски

Анета Десковска

Елена Десковска

Даниел Василев

Владимир Дојчинов

Ристо  Дојчинов

 

недела

13:00 - 14:00

Кристијан Манчовски

Владимир Ивановски

 

недела

14:00 - 15:00

Дарко Димитровски

ДејанТрајков

Роберт Димитриевски

Тони  Димитриевски

недела

16:00 - 17:00

Александра Симева

Вангел Симев

Горан Наумовски

Горјана Наумовска

Актуелно

img
img img

Видео