Неделна листа за бесплатно користење на тениските терени за 26 и 27октомври, 2019

Термин

Игралиште број 1

Игралиште број 2

сабота

08:00 - 09:00

Дени Стојменов
Марија Стојкова 
Цена Плавевска
Марко Новевски 

Јана Калеска

сабота

09:00 - 10:00

Влатко Начевски

 

 

Петар Зојчевски

КристијанМанчовски

БорчеНаунов

сабота

12:00 - 13:00

Драган Кавраков

Иван Кавраков

Гоце Сотироски

Анета Сотироска

Елена Десковска

Даниел Василев

сабота

13:00 - 14:00

Веле Гавроски

Вања Крстевски

Владимир Стојановски

Анастасија Стојановска

сабота

14:00 - 15:00

Луна Келемен

Тихомир Келемен

Владимир Дојчинов

Ристо Дојчинов

сабота

16:00 - 17:00

Александра Симева

Вангел Симев

Дејан Змејкоски

Гаврил Трајковски

недела

08:00 - 09:00

 

 

недела

09:00 - 10:00

Владимир Дојчинов

Ристо Дојчинов

ХристијанДимитровски

ВлаткоНацевски

недела

12:00 - 13:00

Златко Тодоров

Стефан Тодоров

Софија Цекова

Бојан Думалоски

недела

13:00 - 14:00

Маријана Петровска

Софија Петровска

Влатко Начевски

Петар Зојчевски

недела

14:00 - 15:00

Анастасија Стојановска

Зорица Стојановска

 

Гоце Сотироски

Анета Десковска

Елена Десковска

Даниел Василев

недела

16:00 - 17:00

Александра Симева

Вангел Симев

Горан Наумовски

Горјана Наумовска

Актуелно

img
img img

Видео