Неделна листа за бесплатно користење на тениските терени за 30 ноември и 1 декември 2019

 

Термин

Игралиште број 1

Игралиште број 2

сабота

08:00 - 09:00

Борче Наунов

Никола Галевски

 

 

сабота

09:00 - 10:00

Ана Петровска

Дарко Петровски

 

сабота

12:00 - 13:00

Христијан Димитровски

Влатко Нацевски

Ѓорѓи Шеќеров

Владимир Начев

Емил Новески

Љупчо Зафировски

сабота

13:00 - 14:00

Владимир Дојчинов

Исто Дојчинов

Владимир Стојановски

Анастасија Стојановска

сабота

14:00 - 15:00

Дарко Димитровски

Дејан Трајков

Кристијан Манчовски

Владимир Ивановски

сабота

16:00 - 17:00

Александра Симева

Вангел Симев

Роберт Димитриевски

Тони Димитриевски

недела

08:00 - 09:00

Борче Наунов

Никола Галевски

 

недела

09:00 - 10:00

Кети Младенова

Дарко Петровски

Роберт Димитриевски

Тони Димитриевски

недела

12:00 - 13:00

Христијан Димитровски

Влатко Нацевски

Горан Наумовски

Горјана Наумовска

недела

13:00 - 14:00

Кристијан Манчовски

Владимир Ивановски

Анастасија Стојановска

Зорица Стојановска

недела

14:00 - 15:00

Дарко Димитровски

Дејан Трајков

Јана Калеска

Иван Ѓуричиќ

недела

16:00 - 17:00

Александра Симева

Вангел Симев

 

 

Актуелно

img
img img

Видео