Листа за бесплатно користење на тениските терени за 4 и 5 септември, 2021

 

Термин

Игралиште број 1

Игралиште број 2

сабота

08:00 - 09:00

Емилијан Новевски

Владимир Начевски

 

сабота

09:00 - 10:00

Мирјана Миленковска

Ненад Миленковски

Никола Јанкуловски

Маркијан Јанкуловски

сабота

12:00 - 13:00

Дарко Лазов

Дејан Матич  

Бранко Прља

Иван Прља

сабота

13:00 - 14:00

Владимир Дојчинов

Ристо Дојчинов

 

сабота

14:00 - 15:00

Даниела Чекова

 

Ристе Стефанов

Дамјан Стефанов

сабота

16:00 - 17:00

Димче Белчовски

Даријан Белчовски

Мери Цакиќ

Александра Цакиќ

недела

08:00 - 09:00

Никола Јанкуловски

Маркијан Јанкуловски

 

недела

09:00 - 10:00

Јане Мирчески

Огнен Мирчески

Дарко Лазов

Дејан Матич

недела

12:00 - 13:00

Владимир Дојчинов

Ристо Дојчинов

 

недела

13:00 - 14:00

 

 

недела

14:00 - 15:00

Ристе Стефанов

Дамјан Стефанов

 

недела

16:00 - 17:00

Димче Белчовски

Даријан Белчовски

Даниела Чекова

Актуелно

img
img img

Видео