ЈАВЕН ПОВИК ДО ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

 за продлабочување и зацврстување на соработката со Општина Аеродром

 

 

Општина Аеродром разгледува различни решенија за продлабочување на соработката со граѓанските организации и нивно поврзување и вмрежување, за што е потребно да се ажурира општинскиот регистар за да се утврди колку и какви здруженија и организации гравитираат на нејзината територија или, пак, соработуваат со општинската администрација.

 

Заинтересираните граѓански организации е потребно на aerodrom@aerodrom.gov.mk да испратат e-mail со податоци за:

- името на организацијата

- областа на дејствување

- телефонски број

- интернет-страница

 

На тој начин, општината ќе добие реална слика за потенцијалот на соработката што може да се оствари, во кој правец треба таа да се развива и како да се насочат заедничките напори во грижата за заедницата и за сите жители на општината.

 

Преку соработка и овозможување соодветна поддршка на граѓанските организации можеме да постигнеме значаен придонес кон претворање на Општина Аеродром во подобро место за живеење на секој поединец.

 

Општина Аеродром

18.11.2021

 

Актуелно

img
img img

Видео