ВО ВТОРНИК ЕДИНАЕСЕТТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА АЕРОДРОМ

 

На 10.5.2022 година (вторник) со почеток во 16:30 часот во просториите на Општина Аеродром ќе се одржи единаесеттата седница на Советот на Општината.

На дневен ред на седницата се следниве точки:

1.    Предлог-одлука за избор на командир на Полициска станица - Аеродром

2.    Предлог-одлука за утврдување бесправен објект за кој може да се изврши вклопување на објект бр. 1 на КП 417/1 и КП 417/2, КО Долно Лисиче

 

3.    Предлог-одлука за утврдување бесправен објект за кој може да се изврши вклопување во урбанистичко-планска документација на објект бр.1 на КП 3737 КО Кисела Вода 2 во ДУП за локалитет „Горно Лисиче“ УЕ4

4.    Предлог-заклучок за усвојување квартален извештај за извршување на буџетот на Општина Аеродром за првиот квартал од 2022 година

5.    Советнички прашања

 

5.5.2022

     Општина Аеродром

 

Актуелно

img
img img

Видео