ЛИСТА ЗА БЕСПЛАТНО КОРИСТЕЊЕ НА ТЕНИСКИТЕ ТЕРЕНИ ЗА 7 И 8 МАЈ, 2022

 

Термин

Игралиште број 1

Игралиште број 2

сабота

08:00 - 09:00

Панде Темелковски

Јасмина Темелковски

Јакоб Заев

Давид Заев

сабота

09:00 - 10:00

Томе Кузманоски

Андријана Кузманоска

Никола Јанкуловски

Маркијан Јанкуловски

сабота

12:00 - 13:00

Рената Станојловиќ

Андреа Станојловиќ

Костадин Невенов

Сашка Невенова

сабота

13:00 - 14:00

Димче Белчовски

Даријан Белчовски

Емилијан Новевски

Владимир Начевски   

сабота

14:00 - 15:00

Ристе Стефанов

Дамјан Стефанов

Дарко Лазов

Зоран Трајков

сабота

16:00 - 17:00

Виктор Јакимовски

Томи Јакимовски  

Владимир Дојчинов

Ристо Дојчинов

недела

08:00 - 09:00

Мирјана Миленковска

Ненад Миленковски

Горан Наумовски

Игор Стојановски

недела

09:00 - 10:00

Анастасија Стојановска

Зорица Стојановска

Бојан Кировски

Миа Кировска

недела

12:00 - 13:00

Лина Николовска

Никола Николовски

Методија Митревски

Калин Митевски 

недела

13:00 - 14:00

Александра Мирческа

Олег Мирчески

Душко Кировски

 

недела

14:00 - 15:00

Дарко Димитровски

Александар Ицковски

Драган Стојчевски

Павел Владевски  

недела

16:00 - 17:00

Ѓорѓи Петровски

Иван Петровски  

Виктор Јакимовски

Томи Јакимовски

Актуелно

img
img img

Видео