ЛИСТА ЗА БЕСПЛАТНО КОРИСТЕЊЕ НА ТЕНИСКИТЕ ТЕРЕНИ ЗА 11 И 12 ЈУНИ, 2022

 

Термин

Игралиште број 1

Игралиште број 2

сабота

08:00 - 09:00

Емилијан Новевски

Владимир Начевски

Владимир Стојановски

Анастасија Стојановска

сабота

09:00 - 10:00

Марјана Марјановиќ

Костадин Невенов

Сашака Велјанова

Филип Филипов

сабота

12:00 - 13:00

Методија Митревски

Калин Митевски

Ева Созовска

Благица Созовска

сабота

13:00 - 14:00

  Дејан Трајков

Никола Атанасовски

  Димче Белчовски

Даријан Белчовски

сабота

14:00 - 15:00

Дарко Димитровски

Александар Ицковски

  Роберт  Димитриевски

Тони Димитриевски

сабота

16:00 - 17:00

Александра Симева

Вангел Симев

   Ристе Стефанов

Дамјан Стефанов

недела

08:00 - 09:00

Емилијан Новевски

Владимир Начевски

Александра Симева

Вангел Симев

недела

09:00 - 10:00

Владимир Стојановски

Анастасија Стојановска

Сашака Велјанова

Филип Филипов

недела

12:00 - 13:00

  Ева Созовска

Благица Созовска

Александра Мирческа

Олег Мирчески

недела

13:00 - 14:00

Димче Белчовски

Даријан Белчовски

  Дејан Трајков

Никола Атанасовски

недела

14:00 - 15:00

Дарко Димитровски

Александар Ицковски

  Ристе Стефанов

Дамјан Стефанов

недела

16:00 - 17:00

Виктор Јакимовски

Томи Јакимовски   

Роберт  Димитриевски

Тони Димитриевски

Актуелно

img
img img

Видео