ЛИСТА ЗА БЕСПЛАТНО КОРИСТЕЊЕ НА ТЕНИСКИТЕ ТЕРЕНИ ЗА 2 И 3 ЈУЛИ, 2022

 

Термин

Игралиште број 1

Игралиште број 2

сабота

08:00 - 09:00

Виктор Јованоски

Мартин Антовски

Емилијан Новевски

Владимир Начевски

сабота

09:00 - 10:00

 Тихомир Давчев

Марија Давчева

Горан Станковски

Дарко Лазов

сабота

12:00 - 13:00

Дамјан Групчев

Ева Тимова

Александра Мирческа

Олег Мирчески  

сабота

13:00 - 14:00

  Дејан Трајков

Никола Атанасовски

 Зорица Стојановска

Анастасија Стојановска

сабота

14:00 - 15:00

Дарко Димитровски

Александар Ицковски

  Ева Созовска

Благица Созовска

сабота

16:00 - 17:00

Димче Белчовски

Даријан Белчовски

Тони Димитриевски

Роберт Димитриевски

недела

08:00 - 09:00

Емилијан Новевски

Владимир Начевски

Миа Кировска

Бојан Кировски

недела

09:00 - 10:00

Александра Мирческа

Олег Мирчески  

Владимир Стојановски

Анастасија Стојановска

недела

12:00 - 13:00

Владимир Дојчинов

Ристо Дојчинов 

  Димче Белчовски

Даријан Белчовски

недела

13:00 - 14:00

Дамјан Групчев

Ева Тимова

Дејан Трајков

Никола Атанасовски

недела

14:00 - 15:00

Дамјан Стефанов

Ристе Стефанов

Дарко Димитровски

Александар Ицковски

недела

16:00 - 17:00

 Ева Созовска

Благица Созовска

Виктор Јакимовски

Томи Јакимовски