ЛИСТА ЗА БЕСПЛАТНО КОРИСТЕЊЕ НА ТЕНИСКИТЕ ТЕРЕНИ ЗА 24 И 25 СЕПТЕМВРИ, 2022

 

Термин

Игралиште број 1

Игралиште број 2

сабота

08:00 - 09:00

Дарко Лазов

Јован Трајков  

Методија Митевски

Калин Митевски

сабота

09:00 - 10:00

Марко Наумовски

Александар Павловски

Илија Еленов

Мирослав Илиевски  

сабота

12:00 - 13:00

Гоце Сотироски

Анета Сотироска

Владимир Дојчинов

Ристо Дојчинов

сабота

13:00 - 14:00

  Дејан Трајков

Никола Атанасовски

Силвана Ристовска

Билјана Котевска

сабота

14:00 - 15:00

Весна Илиоска

Марија Илиоска

Дарко Димитровски

Александар Ицковски

сабота

16:00 - 17:00

Ристе Стафанов

Дамјан Стефанов

Александар Спировски

Фирооз Фироозманд

недела

08:00 - 09:00

Александра Мирческа

Олег Мирчески

Миа Љушевска

Снежана Михајлов

недела

09:00 - 10:00

Марјан Келемен

Леон Келемен

Горан Наумовски

Игор Стојановски

недела

12:00 - 13:00

Зоран Гавровски

Теона Гавровска

Борис Димковски

Ненад Милошевиќ

недела

13:00 - 14:00

Јорданчо Попоски

Илин Попоски

Љупчо Зафировски

Владиир Начевски

недела

14:00 - 15:00

Катерина Маркушкоска

Теон Попоски

Владимир Патрески

Марија Петреска

недела

16:00 - 17:00

   Виктор Јакимовски

Томи Јакимовски

Ристе Стафанов

Дамјан Стефанов

Актуелно

img
img img

Видео