ЈАВЕН ПОВИК за изработка на Социјален план на Општина Аеродром

 ЈАВЕН ПОВИК за изработка на Социјален план на Општина Аеродром