ЛИСТА ЗА БЕСПЛАТНО КОРИСТЕЊЕ НА ТЕНИСКИТЕ ТЕРЕНИ ЗА 10 И 11 ДЕКЕМВРИ, 2022

 

Термин

Игралиште број 1

Игралиште број 2

сабота

08:00 - 09:00

Емилијан Новевски

Владимир Начевски

Миа Љушевска

Оливер Љушевски

сабота

09:00 - 10:00

Зоран Гавровски

Теона Гавровска

Илија Еленов

Мирослав Илиевски

сабота

12:00 - 13:00

Дарко Лазов

Игор Баталковски

Методија Митревски

Калин Митевски

сабота

13:00 - 14:00

Димче Белчовски

Даријан Белчовски 

Дејан Трајков

Никола Атанасовски 

сабота

14:00 - 15:00

Ева Созовска

Благица Созовска

Дарко Димитровски

Александар Ицковски 

сабота

16:00 - 17:00

Миа Љушевска

Оливер Љушевски

Бојан Кировски

Миа Кировски

недела

08:00 - 09:00

Александра Пецакова

Љубомир Зафировски

Гоце Тодоровски

недела

09:00 - 10:00

Тања Ѓорѓиевска

Сашо Ѓорѓиевски

Љубомир Зафировски

Гоце Тодоровски

недела

12:00 - 13:00

Слободанка Димова

Јаков Андреевски

Владимир Дојчинов

Ристо Дојчинов

недела

13:00 - 14:00

Ристе Стафанов

Дамјан Стефанов  

Александра Мирческа

Олег Мирчески

недела

14:00 - 15:00

Виктор Јакимовски

Томи Јакимовски

Благоја Новковски

Дејан Матиќ

недела

16:00 - 17:00

Виктор Јакимовски

Томи Јакимовски

Благоја Новковски

Дејан Матиќ

 

 

 

Актуелно

img
img img

Видео