ЛИСТА ЗА БЕСПЛАТНО КОРИСТЕЊЕ НА ТЕНИСКИТЕ ТЕРЕНИ ЗА 4 И 5 МАРТ 2023 ГОДИНА

 

Термин

Игралиште број 1

Игралиште број 2

сабота

08:00 - 09:00

Дејан Трајков

Никола Атанасовски

Весна Кировска

Бојан Кировски

сабота

09:00 - 10:00

Емилијан Новевски

Владимир Начевски

Орце Еленов

Игор Андонов

сабота

12:00 - 13:00

Дарко Лазов

Јован Трајков

Методија Митревски

Калин Митевски

сабота

13:00 - 14:00

Христијан Димитровски

Илија Андреевски

Димче Белчовски

Даријан Белчовски

сабота

14:00 - 15:00

Ева Созовска

Благица Созовска

Дарко Димитровски

Златко Стојанов

сабота

16:00 - 17:00

Каролина Карова

Снежана Карова

Зоран Гавровски

Теона Гавровска

недела

08:00 - 09:00

Миа Љушевска

Оливер Љушевски

Александра Симева

Вангел Симев

недела

09:00 - 10:00

Владимир Дојчинов

Ристо Дојчинов

Александра Пецакова

Ивана Пецакова 

недела

12:00 - 13:00

Виктор Јакимовски

Томи Јакимовски

Слободанка Димова

Јаков Андреевски

недела

13:00 - 14:00

Тања Ѓорѓиевска

Сашо Ѓорѓиевски 

Дамјан Стефанов

Ристе Стефанов

недела

14:00 - 15:00

Кокан Митевски

Марјан Ѓорѓиев

Ирена Пановска

Гоце Пановски

недела

16:00 - 17:00

Кристина Костовска

Теа Костовска

Александра Мирческа

Олег Мирчески

Актуелно

img
img img

Видео