ЛИСТА ЗА БЕСПЛАТНО КОРИСТЕЊЕ НА ТЕНИСКИТЕ ТЕРЕНИ ЗА 20 И 21 МАЈ 2023 ГОДИНА

 

  

Термин

Игралиште број 1

Игралиште број 2

сабота

08:00 - 09:00

Панде Темелковски

Јасмина Темелковска

Радица Каширска- Рунтевска
Марко Рунтевски

сабота

09:00 - 10:00

Томе Кузмановски

Андријана Кузмановска

Драган Миладиноски

Мила Миладиноска

сабота

12:00 - 13:00

Методија Митревски

Калин Митевски 

Владимир Дојчинов

Ристо Дојчинов

сабота

13:00 - 14:00

Дејан Трајов

Баже Змијаров

Димче Белчовски

Даријан Белчовски

сабота

14:00 - 15:00

Ева Созовска

Благица Созовска

Дарко Димитровски

Златко Стојанов

сабота

16:00 - 17:00

Ристе Стефанов

Дамјан Стефанов  

Зоран Гавровски

Теона Гавровска

недела

08:00 - 09:00

Горан Ристевски

Гордана Ристевски

Давид Давитковски

Ангела Давитковска

недела

09:00 - 10:00

Ристо Еленов

Ацо Тасевски

Дејан Николовски

Зоран Гавровски

недела

12:00 - 13:00

Сашо Ѓорѓиевски

Тања Ѓорѓиевска

Стојанче Илиевски

Благоја Новковски

недела

13:00 - 14:00

Слободанка Димова

Јаков Андреевски

Ирена Пановска

Гоце Пановски

недела

14:00 - 15:00

Ева Созовска

Благица Созовска

Дарко Димитровски

Златко Стојанов

недела

16:00 - 17:00

Горан Наумовски

 Игор Стојановски

Виктор Јакимовски

Томи Јакимовски

Актуелно

img
img img

Видео