ЛИСТА ЗА БЕСПЛАТНО КОРИСТЕЊЕ НА ТЕНИСКИТЕ ТЕРЕНИ ЗА 23 И 24 СЕПТЕМВРИ 2023 ГОДИНА

 

Термин

Игралиште број 1

Игралиште број 2

сабота

08:00 - 09:00

Јана Маневска

Горазд Маневски

Ристо Еленов

Ацо Тасевски

сабота

09:00 - 10:00

Новица Маневски

Лина Дамјановска

Горан Ристевски

Гордана Ристевска

сабота

12:00 - 13:00

 Стојанче Илиевски

Стојанка Илиевска

Горан Стојковски

Даниел Ангелов

сабота

13:00 - 14:00

Дејан Трајков

Никола Атанасовски

Александра Пецакова

Ивана Пецакова

сабота

14:00 - 15:00

Дарко Димитровски

Златко Стојанов

Ели Перуновска

Ивона Перуновска

сабота

16:00 - 17:00

Роберт Димитриевски

Тони Димитриевски  

Ева Созовска

Благица Созовска

недела

08:00 - 09:00

Тања Ѓорѓиевска

Сашо Ѓорѓиевски

  Панде Темелковски

Јасмина Темелковска

недела

09:00 - 10:00

Дарко Марчевски

Ирис Марчевска

  Томе Кузмановски

Андријана Кузмановска

недела

12:00 - 13:00

Душко Перуновски

Алина Перуновска

Баже Новковски

Соња Мојсовска

недела

13:00 - 14:00

Слободанка Димова

Јаков Андреевски

Спире Петрушевски

Атанас Петрушевски

недела

14:00 - 15:00

Горан Копачев

Петар Копачев

 Анела Трајчевска

Данило Трајчевски

недела

16:00 - 17:00

Димче Белчовски

Даријан Белчовски

Марко Велков

Бојан Никовски

Актуелно

img
img img

Видео