ЛИСТА ЗА БЕСПЛАТНО КОРИСТЕЊЕ НА ТЕНИСКИТЕ ТЕРЕНИ ЗА 27 И 28 ЈАНУАРИ 2024 ГОДИНА

 

Термин

Игралиште број 1

Игралиште број 2

сабота

08:00 - 09:00

 

 

сабота

09:00 - 10:00

Методија Митревски

Калин Митевски

Дејан Трајков

Никола Атанасовски

сабота

12:00 - 13:00

Димче Белчовски

Даријан Белчовски

Орце Еленов

Игор Андонов

сабота

13:00 - 14:00

Ева Созовска

Благица Созовска

Каролина Карова

Снежана Карова

сабота

14:00 - 15:00

Дарко Димитровски

Златко Стојанов

Искра Митревска

Деспина Митевска

сабота

16:00 - 17:00

 

 

недела

08:00 - 09:00

 

 

недела

09:00 - 10:00

Ева Созовска

Благица Созовска

Методија Митревски

Калин Митевски

недела

12:00 - 13:00

Горан Копачев

Петар Копачев

Зоран Гавровски

Теона Гавровска

недела

13:00 - 14:00

Слободанка Димова

Јаков Андреевски

Виктор Јакимовски

Томи Јакимовски

недела

14:00 - 15:00

Тања Ѓорѓиевска

Сашо Ѓорѓиевски

Искра Митревска

Деспина Митевска

недела

16:00 - 17:00

Дејан Трајков

Никола Атанасовски

Димче Белчовски

Даријан Белчовски