ЛИСТА ЗА БЕСПЛАТНО КОРИСТЕЊЕ НА ТЕНИСКИТЕ ТЕРЕНИ ЗА 24 И 25 ФЕВРУАРИ 2024 ГОДИНА

 

Термин

Игралиште број 1

Игралиште број 2

сабота

08:00 - 09:00

Владимир Дојчинов

Ристо Дојчинов

Димче Белчовски

Даријан Белчовски

сабота

09:00 - 10:00

Методија Митревски

Калин Митевски

Емил Новески

Владимир Новески

сабота

12:00 - 13:00

Виктор Јакимовски

Томи Јакимовски

Орце Еленов

Игор Андонов

сабота

13:00 - 14:00

Каролина Карова

Снежана Карова

Ева Созовска

Благица Созовска

сабота

14:00 - 15:00

Дарко Димитровски

Златко Стојанов

Дејан Трајков

Никола Атанасовски

сабота

16:00 - 17:00

Горан Стојковски

Даниел Ангелов

Вангел Барџовски

Ѓорги Јаневски

недела

08:00 - 09:00

Дејан Трајков

Никола Атанасовски

Владимир Дојчинов

Ристо Дојчинов

недела

09:00 - 10:00

  Горан Копачев

Петар Копачев

Емил Новески

Владимир Новески

недела

12:00 - 13:00

Слободанка Димова

Јаков Андреевски

  Искра Митревска

Деспина Митевска

недела

13:00 - 14:00

Зоран Гавровски

Теона Гавровска

Тања Ѓорѓиевска

Сашо Ѓорѓиевски

недела

14:00 - 15:00

  Димче Белчовски

Даријан Белчовски

Александра Мирческа

Огнен Мирчески

недела

16:00 - 17:00

Миа Кировска

Бојан Кировски

Ева Созовска

Благица Созовска