ЛИСТА ЗА БЕСПЛАТНО КОРИСТЕЊЕ НА ТЕНИСКИТЕ ТЕРЕНИ ЗА 11 И 12 МАЈ 2024 ГОДИНА

 

 

Термин

Игралиште број 1

Игралиште број 2

сабота

08:00 - 09:00

Јана Маневска

Лина Дамјановска

Емил Новески

Владимир Начевски

сабота

09:00 - 10:00

Дејан Блажески

Горан Гермовски

Орце Еленов

Игор Андонов

сабота

12:00 - 13:00

Димче Белчовски

Даријан Белчовски

Искра Митревска

Деспина Митевска

сабота

13:00 - 14:00

Ева Созовска

Благица Созовска

Даниела Караманова

Александра Пецкарова

сабота

14:00 - 15:00

Дарко Димитровски

Златко Стојанов

Вангел Поповски

Анела Бушманова

сабота

16:00 - 17:00

Елена Димовска

Баже Новковски

Виктор Јакимовски

Томи Јакимовски

недела

08:00 - 09:00

Тања Ѓорѓиевска

Сашо Ѓорѓиевски

Емил Новески

Владимир Начевски

недела

09:00 - 10:00

Теона Гавровска

Зоран Гавровски

Виктор Јакимовски

Томи Јакимовски

недела

12:00 - 13:00

Методија Митревски

Калин Митевски

Александра Пецакова

Елена Димовска

недела

13:00 - 14:00

Дејан Трајков

Баже Змијаров

Александра Пецакова

Валентина Куновска

недела

14:00 - 15:00

Мими Миленковска

Ненад Миленковски

Дејан Блажески

    Горан ГермовскиеДеДеејан МДе

недела

16:00 - 17:00

Владимир Дојчинов

Ристо Дојчинов

Димче Белчовски

Даријан Белчовски

Актуелно

img
img img

Видео